Images-allegedly-of-the-Sony-Xperia-Z3

จากรูปของ Xperia Z3 ที่ออกมาก่อนหน้านี้หลายคนคงเห็นแล้วว่าดีไซน์นั้นยังคงไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก รูปของ Xperia Z3 ล่าสุดนี้ได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมมาว่าเครื่องนั้นบางลง และมีลักษณะดูมนกว่าเครื่องรุ่นก่อนหน้าอย่าง Xperia Z2 อีกด้วย โดยคาดว่าเครื่องนั้นจะบางเพียง 7 มิลลิเมตรเท่านั้นครับ

Images-allegedly-of-the-Sony-Xperia-Z3 (1)

 

 

 

 

ที่มา : @evleak