ดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตหลายๆ คนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวเลขยอดขายสมาร์ทโฟนในแต่ละช่วงมีอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ iOS และ Android ที่นอกจากจะมีในกลุ่มสมาร์ทโฟนแล้ว ยังมีในส่วนของแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์แนว Portable Multimedia Player (PMP) อีกมากมาย ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของทั้ง iOS และ Android อยู่ในระดับที่สูงมาก

โดย Flurry ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกมา ซึ่งก็พบว่าอัตราการเจริญเติบโตในแง่ฐานผู้ใช้งานของทั้ง iOS และ Android รวมกันมีระดับที่สูงมากที่สุดในบรรดาเทคโนโลยีที่มีมาบนโลก ถ้านำมาเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้านี้จะได้เป็น

  • สูงกว่ายุคการเปลี่ยนแปลงของ PC ในช่วงปี 80 ถึงสิบเท่า
  • สูงกว่ายุคอินเตอร์เน็ตเริ่มขยายตัวในช่วงปี 90 ถึงสองเท่า
  • สูงกว่าช่วงเครือข่ายสังคมออนไลน์ขยายตัวในปัจจุบันถึงสามเท่า

โดยเมื่อแยกตามภูมิภาคแล้ว ส่วนของทวีปอเมริกาเหนือกับยุโรปฝั่งตะวันตก เป็นสองอันดับแรกที่มีอัตราการใช้งาน iOS และ Android โดยรวมสูงที่สุด ส่วนจีนก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน

ส่วนในกราฟสองภาพด้านบนนี้ แสดงให้เห็นถึงจำนวนอุปกรณ์ iOS / Android ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศที่เป็นอันดับต้นๆ กับอีกกราฟหนึ่งเป็นกราฟแสดงให้เห็นอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าประเทศจีนมีจำนวนผู้ใช้งาน iOS และ Android ที่เพิ่มขึ้นมาก โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นมาถึง 401% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (เดือนกรกฎาคมปี 2011 – 2012) ทั้งนี้ Flurry คาดว่าจำนวนอุปกรณ์ iOS และ Android รวมกันทั้งโลกในขณะนี้น่าจะมีถึงกว่า 6.4 หมื่นล้านเครื่องทั่วโลกเรียบร้อยแล้ว

ที่มา : 9to5google