Kurozumi Yoshiro ผู้ดำรงตำแหน่ง Creative Director ของ Sony ได้ให้ตอบคำถามของสื่อเกี่ยวกับการออกสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปของค่ายว่า Xperia Z2 นั้นคือสมาร์ทโฟนตัวท็อปในช่วง ?ครึ่งแรกของปี 2014? เท่านั้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ซึ่งทาง Sony ได้บอกว่าการที่ต้องออกสมาร์ทโฟนปีละสองครั้งนั้นเป็นเพราะว่าตลาดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าต้องออกเพียงปีละเครื่องนั้นจะไม่สามารถตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ออกมาในตลาดในช่วงนั้นได้

จากข้อมูลของผู้บริหาร Sony นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนัก เพราะในช่วงปีถึงสองปีที่ผ่านมา Sony ก็ได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวท็อปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม และช่วงเดือนกันยายนใหม่เป็นประจำทุกปี ซึ่งการออกมาคอนเฟิร์มจาก Sony เองครั้งนี้ก็ถือเป็นการยืนยันว่าปีหนึ่งเราจะเห็นตัวท็อปจาก Sony ปีละสองตัว ซึ่งต่างจากแบรนด์ส่วนใหญ่ที่จะออกปีละเครื่องครับ

 

 

 

 

ที่มา : Watch Impress