9114-571-Screen-Shot-2014-05-01-at-121109-AM-l

จากผลการสำรวจของทาง Morgan Stanley โดย Katy Huberty พบว่า Apple สามารถที่จะจำหน่าย iPhone ได้มากถึง 66 ล้านเครื่องใน US ถ้าหากขยายหน้าจอได้ถึง 5 นิ้ว โดยถ้ายังคงขนาดเดิมไว้จะขายได้เพียงแค่ 51 ล้านเครื่อง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้จำนวนมากสนใจในขนาดของหน้าจอมากขึ้น

ซึ่งจากผลสำรวจชี้ให้เห็นว่ากว่า 47% ของกลุ่มตัวอย่างสนใจใน iPhone ที่มีขนาดจอ 5 นิ้วมากกว่าสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่น โดยถ้า iPhone ทำหน้าจอให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะดึงลูกค้าจากทาง Samsung มาได้มากขึ้น โดยผู้ที่ใช้ Samsung อยู่ ณ ขณะนี้ส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากเรื่องขนาดของหน้าจอ

9114-572-Screen-Shot-2014-05-01-at-121057-AM-l

มาดูทางด้านความนิยมในแบรนด์บ้าง โดยกว่า 90% ของผู้ใช้ iPhone ในขณะนี้ยืนยันจะใช้ iPhone ต่อไปถ้ามีรุ่นใหม่ออกมา ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเลยเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ

 

ที่มา : AppleInsider