จำนวนผู้ใช้ KitKat เพิ่มขึ้นเป็น 5.3% ส่วนทางผู้ใช้ Android 4.x คิดเป็น 80% แล้ว

BY FrEeDoMmM | POSTED ON 3, 04, 2014 10:04am | VIEWS
จำนวนผู้ใช้ KitKat เพิ่มขึ้นเป็น 5.3% ส่วนทางผู้ใช้ Android 4.x คิดเป็น 80% แล้ว

นี่เป็นผลจากการรายงานประจำเดือนของทาง Google ที่จะทำการสำรวจผู้ใช้ Android ว่ามีจำนวนผู้ใช้ในแต่ละเวอร์ชั่นเท่าไหร่บ้าง

โดยเดือนนี้ ผู้ใช้ Android 2.2 เหลืออยู่ 1.1% ลดลงจากเดือนที่แล้วที่ 1.2% ส่วนทาง Honeycomb เหลืออยู่เพียง 0.1%

ทางด้าน Gingerbread อยู่ที่ 17.8% ตกมาจาก 19% เมื่อเดือนที่แล้ว ส่วน Android 4.0, 4.1 และ4.3 ลดลงเล็กน้อย สวนทางกลับ Android 4.2 และ 4.4 ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ยอดรวมของผู้ใช้ Android 4.x เกิน 80% จากทั้งหมดไปแล้ว

โดย Android 4.2 อยู่ที่ 18.1% และ KitKat 4.4 อยู่ที่ 5.3% โดยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากเดือนที่แล้วเลยทีเดียว

 

ที่มา : AndroidCentral

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.