mobile-trend-2014-07

จากผลการสำรวจปริมาณการใช้โปรแกรมสำหรับท่องอินเตอร์เน็ต หรือ Browser ในสมาร์ทโฟนนั้น 12 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า Safari ของ Apple นั้นมียอดผู้ใช้ตกลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงเดือนหลังๆมานี้ สวนทางกับ Chrome ที่มียอดการใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ค่อนข้างคงที่มาตลอด เช่นเดียวกับ Opera Mini ที่ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อย จากที่มีตกไปบ้างเมื่อช่วงต้นปี

mobile-2014-07

แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ Safari ก็ยังคงมียอดผู้ใช้เยอะที่สุดอยู่ดีที่ 44.83% ตามมาด้วย Android Browser ที่ 21.96% และ Chrome ที่ 18.03% และมีแนวโน้มว่าหลังจากนี้ Chrome จะแซง Android Browser อย่างแน่นอน โดยถ้าพิจารณาจากระบบปฏิบัติการที่ใช้จะพบว่า iOS จะมีผู้ใช้ 44.19% และ Android จะมีผู้ใช้ 44.62% ซึ่งดูเหมือนจะแซงหน้า iOS ไปแล้ว แต่นี่เป็นเพียงข้อมูลที่ได้มาจากการใช้งาน Browser เท่านั้น จึงไม่ได้เป็นที่แน่ชัดแน่นอนแต่อย่างใด

 

ที่มา : ArsTechnica