จำนวนผู้ใช้งาน Chrome เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สวนทางกับ Safari ที่มีผู้ใช้น้อยลง (ในสมาร์ทโฟน)

BY FrEeDoMmM | POSTED ON 1, 08, 2014 10:08am | VIEWS
จำนวนผู้ใช้งาน Chrome เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สวนทางกับ Safari ที่มีผู้ใช้น้อยลง (ในสมาร์ทโฟน)

จากผลการสำรวจปริมาณการใช้โปรแกรมสำหรับท่องอินเตอร์เน็ต หรือ Browser ในสมาร์ทโฟนนั้น 12 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า Safari ของ Apple นั้นมียอดผู้ใช้ตกลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงเดือนหลังๆมานี้ สวนทางกับ Chrome ที่มียอดการใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ค่อนข้างคงที่มาตลอด เช่นเดียวกับ Opera Mini ที่ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อย จากที่มีตกไปบ้างเมื่อช่วงต้นปี

mobile-2014-07

แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ Safari ก็ยังคงมียอดผู้ใช้เยอะที่สุดอยู่ดีที่ 44.83% ตามมาด้วย Android Browser ที่ 21.96% และ Chrome ที่ 18.03% และมีแนวโน้มว่าหลังจากนี้ Chrome จะแซง Android Browser อย่างแน่นอน โดยถ้าพิจารณาจากระบบปฏิบัติการที่ใช้จะพบว่า iOS จะมีผู้ใช้ 44.19% และ Android จะมีผู้ใช้ 44.62% ซึ่งดูเหมือนจะแซงหน้า iOS ไปแล้ว แต่นี่เป็นเพียงข้อมูลที่ได้มาจากการใช้งาน Browser เท่านั้น จึงไม่ได้เป็นที่แน่ชัดแน่นอนแต่อย่างใด

 

ที่มา : ArsTechnica

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.