จำนวนรุ่นที่ค้นพบ 22
 • LG L65 Dual

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 5,xxx
 • LG L40 Dual

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  13
  ฿ 2,990
 • LG L70 Dual

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 5,990
 • LG G2 mini

  Compare
  CPU :
  Quad Core 1.2GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  8 Megapixel
  13
  ฿ 9,900
 • LG G2 mini LTE Tegra

  Compare
  CPU :
  Quad Core 1.8GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  13 Megapixel
  13
  ฿ 1x,xxx
 • LG Optimus L2 II

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  13
  ฿ 3,xxx
 • LG Optimus L1 II

  Compare
  CPU :
  Single Core 1.0GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  2 Megapixel
  13
  ฿ 1,790
 • LG Optimus L5 II

  Compare
  CPU :
  Single Core 1.0GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 4,990
 • LG Optimus L3 II

  Compare
  CPU :
  Single Core 1.0GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  13
  ฿ 2,990
 • LG Optimus L9

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 8,490
 • LG Optimus L5 Dual

  Compare
  CPU :
  Single Core 1.0GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 6,490
 • LG Optimus L5

  Compare
  CPU :
  Single Core 1.0GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 4,990
 • LG Optimus L7

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 5,990
 • LG Optimus L3 Dual

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  384 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  11
  ฿ 1,990
 • LG Optimus L3

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  384 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  11
  ฿ 2,990
 • LG Optimus 2

  Compare
  CPU :
  Single Core 2008 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  11
  ฿ 7,xxx
 • LG Optimus Hub

  Compare
  CPU :
  Single Core 2008 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  11
  ฿ 5,450
 • LG Optimus Sol

  Compare
  CPU :
  Single Core 1.0GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  11
  ฿ 7,490
 • LG Optimus Pro

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  256 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  11
  ฿ 3,990
 • LG Optimus Net

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  11
  ฿ 5,490
 • LG Optimus Black

  Compare
  CPU :
  Single Core 1.2GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  11
  ฿ 8,900
 • LG Optimus One

  Compare
  CPU :
  Single Core 2008 600MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  11
  ฿ 5,990