drone

Sony Drone มาแล้ว โดรนบินพร้อมกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนต์ในชื่อ Airpeak

Sony Drone ประกาศเปิดตัวโปรเจ็กต์ใหม่ล่าสุดในชื่อว่า Airpeak โดรนบินติดกล้องสำหรับงานถ่ายระดับมืออาชีพ เอามาแข่งกับ DJI  แต่ว่ามีการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพของ Sony เอง ที่ชื่อว่า 3R มาจากคำว่า Reality, Real-time และ Remote [อ่านต่อ]