Review-ASUS-Zenfone-4-5-SpecPhone 064

อย่างที่ทางเราได้กล่าวไปในรีวิว Zenfone 4.5 ว่ามันเป็นลูกผสมระหว่าง Zenfone 4 กับ Zenfone 5 ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือรูปร่างหน้าตาที่แทบจะไม่แตกต่างจากอีกสองรุ่นเท่าไหร่นัก ในบทความนี้ทางเราจะมาช่วยทุกท่านแยกความแตกต่างระหว่าง Zenfone 4.5 กับ Zenfone 4 และ Zenfone 5 ครับว่ามีจุดไหนต่างกันบ้าง นอกจากขนาดที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

Review-ASUS-Zenfone-4-5-SpecPhone 066

เทียบให้เห็นความแตกต่างด้านขนาดครับ ซ้ายสุดเป็น Zenfone 5 ตรงกลางเป็น Zenfone 4.5 ส่วนเครื่องซ้ายสุดเป็น Zenfone 4 สังเกตว่าขนาดของแต่ละเครื่องจะต่างกัน 1 step พอดีๆ

Review-ASUS-Zenfone-4-5-SpecPhone 067

ความแตกต่างระหว่าง Zenfone 4.5 กับ Zenfone 4

อันนี้จะแยกออกจากกันได้ค่อนข้างง่ายครับ สังเกตเห็นชัดๆ เลยว่าข้างกล้องหลังของ Zenfone 4.5 (เครื่องดำ) จะมีแฟลช ส่วน Zenfone 4 จะไม่มีแฟลช แต่มีลำโพงมาอยู่ข้างกล้องแทน เอาง่ายๆ ว่าถ้าเครื่องไหนไม่มีแฟลช เครื่องนั้นก็คือ Zenfone 4 นั่นเอง ง่ายๆ

Review-ASUS-Zenfone-4-5-SpecPhone 068

อีกจุดที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ Zenfone 4 จะมีพอร์ต Micro USB อยู่ด้านข้างซ้ายของเครื่อง (หันจอเข้าหาผู้ใช้) แต่ของ Zenfone 5 จะวางพอร์ต Micro USB ไว้ที่ด้านล่างตัวเครื่อง

Review-ASUS-Zenfone-4-5-SpecPhone 069

ความแตกต่างระหว่าง Zenfone 4.5 กับ Zenfone 5

คราวนี้มาดูคู่ของ Zenfone 4.5 กับ Zenfone 5 กันบ้าง คู่นี้จะสังเกตได้ค่อนข้างยากซักหน่อย เพราะหน้าตาแทบจะถอดพิมพ์เดียวกันออกมาเลย ถ้าใครมี Zenfone 5 อยู่ในมือ หรือคุ้นเคยกับการจับเครื่องมาแล้วก็คงไม่ลำบากเท่าไรครับ เพราะสามารถเทียบขนาดกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าไม่มี ทางเราก็มีจุดสังเกตให้ใช้แยกความแตกต่างได้อยู่

Review-ASUS-Zenfone-4-5-SpecPhone 070

นั่นคือบริเวณด้านบนเครื่อง สังเกตได้ว่า Zenfone 5 (เครื่องสีขาว) จะมีช่องรับเสียงของไมค์ด้านบนอยู่ด้วย แต่ใน Zenfone 4.5 จะไม่มี ซึ่งนี่ก็เป็นจุดสังเกตที่พอจะชัดและดูง่ายที่สุดของ Zenfone 4.5 แล้วล่ะ

Review-ASUS-Zenfone-4-5-SpecPhone 071

แต่ถ้าใครมีโอกาสได้แกะฝาหลังเครื่องออกมา ก็จะได้จุดสังเกตเพิ่มมาอีกหน่อยครับ เช่นโมดูลกล้องของ Zenfone 4.5 จะดูเรียบๆ กว่า ส่วนของ Zenfone 5 จะมีพลาสติกนูนขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมนอยู่ด้วย เลย์เอาท์รอบๆ ตัวเครื่องก็ดูเรียบเนียนกว่า Zenfone 4.5 อีกทั้งแนวของแผงปิดช่องลำโพงด้านล่างก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดด้วยครับ


 

สรุปความแตกต่างระหว่าง Zenfone 4.5, Zenfone 4 และ Zenfone 5

Zenfone 4.5 กับ Zenfone 4

  • Zenfone 4 ไม่มีแฟลช+ช่องลำโพงอยู่ข้างกล้อง / Zenfone 4.5 มีแฟลชอย่างเดียว
  • Zenfone 4 มีช่อง Micro USB อยู่ด้านข้าง / Zenfone 4.5 จะอยู่ด้านล่าง

Zenfone 4.5 กับ Zenfone 5

  • Zenfone 5 มีช่องไมค์อยู่ด้านบน / Zenfone 4.5 ไม่มี
  • เลย์เอาท์ด้านในของ Zenfone 5 ดูเรียบๆ กว่า Zenfone 4.5