เมื่อช่วงปลายปี 2010 ใครที่ใช้งานอุปกรณ์ iOS ในช่วงนั้นน่าจะพอคุ้นเคยกับข่าวของแอพ VLC ที่ใช้สำหรับรับชมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น ภาพยนตร์ เพลง กันมาบ้าง เนื่องด้วยทางทีมงาน VideoLAN ได้ส่งแอพ VLC ขึ้นสู่ App Store ของ iOS แต่หลังจากนั้นราวๆ สองถึงสามเดือน ทางทีมงานก็จัดการถอดแอพออกจาก App Store เอง เนื่องด้วยเป็นการกระทำผิดต่อกฎสัญญาไลเซนส์ซอฟต์แวร์แบบ GPL ที่ใช้งานใน VLC ซึ่งส่งผลให้ตัวของ VLC เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และไม่สามารถเอาขึ้นไปอยู่บน App Store ได้ เนื่องจาก App Store ของ Apple มีการบังคับใช้ระบบ DRM ซึ่งออกเป็นเชิงระบบปิด ขัดกับตัวของ GPL ที่รองรับมาตรฐานเปิดโดยสิ้นเชิง ดังนั้นทางทีมงาน VideoLAN จึงจำเป็นต้องร้องขอให้ Apple ถอด VLC ออกจาก App Store ไป

ล่าสุด มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็น VLC มาอยู่บน iOS อย่างถูกต้องอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่าทาง VideoLAN ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้สัญญาแบบ LGPL แทนที่ GPL แบบเดิมที่เคร่งครัดกว่า ทำให้ทีมงานผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถส่งแอพขึ้นไปอยู่บน Store ที่มีการทำงานแบบระบบปิดเหมือนอย่าง iOS App Store ได้ ส่งผลให้มีความเป็นไปได้สูงมากว่าเราอาจจะได้เห็นแอพ VLC กลับมาอยู่ให้ชาว iOS ได้โหลดไปใช้งานกันอีกครั้ง

ที่มา : Cult of Mac