galaxy20tab20s2010-5_inch_dazzling20white_6-feature

Samsung ประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของปีนี้ ซึ่งออกมามีรายได้ทั้งหมด 51.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและกำไรคิดเป็น 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัซ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินเอาไว้ ซึ่งตัวเลขนี้นับว่าต่ำกว่าผลประกอบการประจำไตรมาส 1 ที่พึ่งผ่านมา อีกทั้งต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอีกด้วย

สำหรับเรื่องผลประกอบการที่ต่ำลงนั้นมาจากยอดขายของสมาร์ทโฟนระดับกลางและล่างของบริษัทที่ต่ำลงจากการแข่งขันในตลาดจีนและยุโรปที่สูงขึ้น ส่วนแท็บเล็ตนั้นผู้บริโภคมักจะอัพเกรดเครื่องช้ากว่าสมาร์ทโฟนซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ปี นอกจากนี้แล้วการมาของสมาร์ทโฟนขนาด 5-6 นิ้วนั้นทำให้ยอดขายของแท็บเล็ตขนาด 7-8 นิ้วลดลงอีกด้วย

ในไตรมาสถัดไปนั้น Samsung มีแผนที่จะทำโปรโมชันหลายอย่างเพื่อลดสินค้าคงคลังลง (หลายรุ่นอาจเตรียมเทกระจาด) รวมไปถึงการออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีกหลายรุ่นในไตรมาสสามจะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้นได้ในไตรมาสสามครับ

 

 

 

 

ที่มา : recode