ZDmet Korea ได้ข้อมูลจากพนักงานระดับสูงของ Samsung ว่า Galaxy S5 นั้นจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งจะเป็นงานที่จัดแยกมาต่างหาก ไม่ใช่งาน MWC หรือ Mobile World Congress ที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกที่จะเปิดตัวมือถือในช่วงเวลาดังกล่าว โดยในงาน MWC นั้นทาง Samsung จะมีอีเวนท์ส่วนใหญ่เป็นงานประชุมเท่านั้น

samsung-times-square-video-billboard-600x449

จากแหล่งข่าวนั้นพบว่า Samsung จะยังคงเลือกเปิด Galaxy S5 ถือที่กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับ Galaxy S4 ครับ

 

 

 

ที่มา : techradar