ปล่อยให้เหล่าสาวกซึมไม่นาน Nokia ก็ได้ปล่อยแท็บเล็ตออกมา ซึ่งถือว่าเป็นตัวแรกของแบรนด์ และยังเป็นแท็บเล็ตตัวแรกๆด้วยที่ใช้ Android 5.0 Lollipop…..