Screen Shot 2014-12-28 at 5.36.09 PM

สืบเนื่องจากบทความนี้นะครับ

(26 ธันวาคม 2557)

จากที่มีรายงานเกี่ยวกับ LG G3 ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา แอลจี อีเล็คทรอนิคส์ สหรัฐอเมริกา ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ และยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากมีรายละเอียดคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป