คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Lenovo สำหรับหน้าจอขนาด 4? ออกครั้งเเรกปี 2013

Homescreen & Widget

Lenovo A390 - 34 (1)?Lenovo A390 - 33?Lenovo A390 - 32

Keyboard

Lenovo A390 - 16? Lenovo A390 - 18

Phone & Contact

Lenovo A390 - 21?Lenovo A390 - 22

Music

Lenovo A390 - 19 (1)

Camera

Lenovo A390 - 5

Etc.

Lenovo A390 - 11?Lenovo A390 - 7?Lenovo A390 - 13?Lenovo A390 - 9?Lenovo A390 - 29