คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก Lenovo UI สำหรับ K900 ออกครั้งเเรกปี 2013

Homescreen & Widget

Screenshot_2013-06-26-14-46-15[3]?Screenshot_2013-06-26-14-37-00[3]?Screenshot_2013-06-26-14-37-06[3]?Screenshot_2013-06-26-14-37-13[3]?Screenshot_2013-06-26-14-37-21[3]

Keyboard

Screenshot_2013-06-27-15-36-13[3]?Screenshot_2013-06-27-15-36-18[3]

Phone & Contact

Screenshot_2013-06-26-14-37-51[3]

Camera

Screenshot_2013-06-26-14-42-08[4]?Screenshot_2013-06-26-14-42-21[4]

Etc.

Screenshot_2013-06-26-15-56-48[3]?Screenshot_2013-06-26-15-58-01[3]Screenshot_2013-06-26-14-39-05[3]?Screenshot_2013-06-26-14-39-32[3]Screenshot_2013-06-26-14-40-45[3]