คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Lenovo สำหรับหน้าจอขนาด 5? ออกครั้งเเรกปี 2013

Homescreen & Widget

Screenshot_2013-08-05-11-21-04?Screenshot_2013-07-31-00-29-09?Screenshot_2013-07-30-19-00-09?Screenshot_2013-07-30-18-59-27?

Keyboard

Screenshot_2013-07-31-00-26-09?Screenshot_2013-07-31-00-26-13?

Phone & Contact

Screenshot_2013-07-30-18-59-51?

Camera

Screenshot_2013-07-30-19-07-20?Screenshot_2013-07-30-19-07-39

Etc.

Screenshot_2013-07-31-00-29-25?Screenshot_2013-07-31-00-30-54Screenshot_2013-07-30-19-11-36?Screenshot_2013-07-30-19-12-32