iPhone 5 อาจจะมาพร้อมการเชื่อมต่อ 4G LTE แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกเครือข่ายที่มี

BY ZeroSystem | POSTED ON 7, 09, 2012 01:09pm | VIEWS
iPhone 5 อาจจะมาพร้อมการเชื่อมต่อ 4G LTE แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกเครือข่ายที่มี

ข้อนี้อาจจะดูห่างไกลกับในประเทศไทยไปซักหน่อย แต่ถ้าในต่างประเทศนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับ นั่นคือเรื่องของความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย 4G LTE ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีใน iPhone 5 ที่จะเปิดตัวในวันที่ 12 กันยายนนี้ โดยมีรายงานจาก Wall Street Journal ออกมาว่า iPhone 5 อาจจะมี 4G LTE ก็จริง แต่อาจจะไม่สามารถใช้งานได้กับ 4G ทุกเครือข่ายในปัจจุบัน เนื่องจาก 4G ที่ iPhone 5 รองรับจะเน้นในส่วนของเอเชียและยุโรป ส่วนของในสหรัฐฯ? น้ันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด

ที่มา : 9to5mac, Wall Street Journal

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.