Instagram ออกฟีเจอร์ใหม่ สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้แล้วจ้า!!

gsmarena_001

Instagram ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับผู้ใช้ Android รองรับใช้งานแบบออฟไลน์ ในการใช้งานในพื้นที่ ที่อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ หลังจากที่เดินรอยตาม Snapchat จนประสบความสำเร็จ อย่าง ฟีเจอร์ Stories และ Instagram ก็ได้ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกเซฟโพสต์ ภาพ หรือวิดีโอเป็นอัลบั้มเก็บไว้กลับมาดูได้

ล่าสุดฟีเจอร์ใหม่นี้จะรองรับการใช้งานนอกพื้นที่อินเทอร์เน็ต โดยคุณจะเห็นรูปภาพ คอมเม้นที่ใช้งานก่อนหน้านี้ รวมถึงสามารถกด Like คอมเม้น และบันทึกโพสไว้ได้ โดยจะทำการซิงค์ข้อมูลกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์อีกครั้งเมื่อสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

เรียกได้วา Instagram ได้เพิ่มฟีเจอร์นี้เพื่อรองรับกับกลุ่มผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา หรือต้องใช้งานในพื้นที ที่อินเทอร์เน็ตไม่ดีเป็นต้น

 

ที่มา gsmarena