playstore

ในปัจจุบัน Google Play Store มีแอปพลิเคชั่นให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดกว่า 2 ล้านแอปพลิเคชั่น ซึ่งถือว่ามีการเติบโตที่รวดเร็วมาก เพราะ 6 ปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงที่ใช้ชื่อว่า Android Market อยู่ มีจำนวนแอปพลิเคชั่นเพียง 30,000 แอปพลิเคชั่นเท่านั้น และยังพบว่ามียอดดาวน์โหลดถึง 11.1 พันล้านดาวน์โหลดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 6.7 % จากยอดดาวน์โหลดไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา

There-are-now-over-2-million-apps-in-the-Google-Play-Store

จากรายงานพบว่าจำนวนแอปพลิเคชั่นที่เป็นเกมส์บน Google Play Store มีเยอะกว่าแอปพลิเคชั่นจำพวกเครื่องมือถึง 5 เท่า และแอปพลิเคชั่นเกมส์ยังเพิ่มขึ้น 1 % ในไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา ซึ่งแอปพลิเคชั่นที่มีการเติบโตมากที่สุดนั่นก็คือแอปพลิเคชั่นในการถ่ายรูปทั้งหมายที่มียอดเพิ่มถึง 20 %

จากรายงานของ Sensor Tower ที่กล่าวถึงแอปพลิเคชั่นที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้จาก Google Play Store นั่นก็คือ Facebook Messenger ขึ้นแท่นอัน 1 และ Facebook ตามมาเป็นอันดับ 2 สำหรับอันดับสามเป็นของ Snapchat  สำหรับอันดับที่ 4 เป็นเกมส์ Candy Crush Jelly Saga และอันดับห้าคือ Pandora นั่นเอง ซึ่งสามารถดูอันดับ 1-20 ได้ที่ภาพด้านล่างนี้เลยครับ

The-top-downloaded-apps-in-the-Google-Play-Store-for-the-first-quarter

ที่มา Phonearena