Google ได้ประกาศอัพเดท Keep แอพลิเคชันจดโน้ตโดยสามารถตั้งให้โน้ตนั้นแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาหรือสถานที่กำหนดได้?ซึ่งเมื่อถึงตามเงื่อนไขแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านตัว Notificaition bar และเพิ่ม Navigation Drawer หรือแถบด้านข้างซ้ายให้สามารถสลับหมวดได้ง่ายขึ้น

 

Picture 1

ตัวอัพเดทนี้ได้ขึ้นผ่านเว็บและตัว Chrome แอพแล้ว ซึ่งอีกไม่นานก็จะอัพเดทบน Android ด้วยเช่นกันครับ

 

4-nav drawer

 

 

ที่มา : Official Android Blog