Google ได้เปิดตัว Android Device Manager ที่ทำให้เราสามารถระบุตำแหน่งของเครื่องได้ถึงแม้ว่าเครื่องไม่ได้อยู่กับตัวเรา โดยสามารถสั่งให้เครื่องส่งเสียงดังระดับสูงสุดเพื่อหาตำแหน่งของเครื่องได้ถึงแม้ว่าเครื่องจะถูกปิดเสียงไว้ก็ตาม รวมไปถึงสามารถสั่ง Wipe เครื่องได้ โดยจะทำการลบข้อมูลของเครื่องออกทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยในกรณีเครื่องหายหรือถูกขโมยไป

บริการนี้จะเริ่มปล่อยให้ใช้ภายในเดือนนี้ สำหรับ Android เวอร์ชัน 2.2 ขึ้นไป และสามารถใช้งานผ่านได้บน Google Account บนเว็บไซต์ครับ

 

 

ที่มา ; Android Official Blog