ใครที่ติดตามวงการสมาร์ทโฟนมาเป็นเวลานาน ช่วงที่ถือว่ามีการฟ้องร้องกันมากที่สุดก็คือช่วงปี 2011 ที่มีการฟ้องร้องกันระหว่าง Apple กับบริษัทอื่นๆ อีกหลายค่ายโดยมีหลักๆ อยู่ที่ HTC กับ Samsung ซึ่งการฟ้องในด้านกฏหมายนั้นก็ได้อาศัยสิทธิบัตรที่ตัวเองคิดได้และนำไปจดไว้ก่อนและนำมากีดกันคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นการชะลอคำสั่งนำเข้าสินค้าเข้าไปในขายในประเทศดังกล่าว หรือแม้กระทั่งความเสียหายที่เป็นตัวเงินอย่างการแพ้คดีความตรงๆ ก็ตาม

3-28-2013google

โดยล่าสุดนี้ Google ได้จัดตั้ง Open Patent Non-Assertion Pledge ออกมาซึ่งมีเป้าหมายว่าจะไม่มีการฟ้องนักพัฒนา บริษัท ที่ใช้งานโครงการ Opne Source อยู่ (ในที่นี้ก็คงรวมไปถึง Android ด้วย) โดยประกาศว่าจะเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นและไม่ฟ้องร้องใครก่อน

อย่างไรก็ตาม นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า Google จะนำสิทธิบัตรของตนทั้งหมดนั้นเข้าไปไว้ในโครงการนี้ โดยนำสิทธิบัตรของตนเข้าไปในโครงการนี้เพียง 10 ฉบับเท่านั้น แต่ Google ก็บอกว่าทั้ง 10 ฉบับนี้ต่างเป็นสิทธิบัตรที่สำคัญและถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทาง Google ได้บอกว่าจะนำสิทธิบัตรอื่นๆ ของตนมาเข้าร่วมโครงการต่อไปครับ

 

 

ที่มา : engadget