ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งสิ่งที่อยู่กันก็คือ “การเปียกน้ำ” เพื่อนๆหลายคนคงเตรียมตัวการเล่นน้ำครั้งนี้
แบบเต็มที่แล้ว และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การพกมือถือไปเล่นสงกรานต์อย่างไรไม่ให้พัง!!!!