Apple Tips….วิธีตรวจสอบประกัน iPhone ว่าหมดเมื่อใด ง่ายๆเพียง 1 นาที!!!!

BY SpecPhone HQ | POSTED ON 5, 02, 2015 01:02pm | VIEWS

การตรวจสอบระยะเวลาหมดประกันของอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในมือเราเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะฉะนั้น Apple ก็มีวิธีการง่ายๆให้เรา เพียงไม่กี่คลิ๊กและไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้น!!!!

Comments
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.