จากข้อมูลของ Android 4.4 ที่หลุดออกหลายครั้งนั้นเราก็ไม่เห็นว่ามีฟีเจอร์อะไรมากนัก นอกจากในส่วนของอินเตอร์เฟซที่มีการปรับให้ดูสวยงามมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลเพิ่มเติมของ ETNews นั้นเป็นเพราะว่า Android 4.4 จะไม่ได้เน้นปรับปรุงหรือพัฒนาฟีเจอร์ในฝั่งของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากนัก เพราะการปรับปรุงนั้นเน้นไปที่ในฝั่งของโทรทัศน์แทน โดยคาดว่าจะเป็นการไปแทนโปรดักส์ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักอย่าง Google TV นั่นเอง

จากแหล่งข่าวภายในนั้นบอกว่าการปรับปรุงของ Android 4.4 นั้นหลักๆ อยู่ที่การปรับปรุงด้านอินเตอร์เฟซและประสบการณ์ใช้งานให้ดีมากขึ้นและมีอินเตอร์เฟซสำหรับฝั่งโทรทัศน์เพิ่มเติม และปรับปรุงด้านประสิทธิภาพของ Android สำหรับตลาดระดับเริ่มต้นที่มีข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์สูง ทำให้มีประสบการณ์ใช้งานที่ไม่ดีนัก

การนำ Android เข้าไปอยู่ในโทรทัศน์นั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจมากนัก เพราะว่าได้มีการจดชื่อของ Android TV ไว้แล้ว และการนำ Android เข้าไปอยู่ในโทรทัศน์นั้นจะลดการซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์ลงด้วยตามกลยุทธ์ของ Google ในช่วงหลังที่ทำการปิดตัวเซอร์วิสและโปรดักส์หลายตัวที่มีการใช้งานคล้ายคลึงกันหรือไม่เป็นที่นิยมครับ

 

 

 

 

ที่มา : Unwiredview