คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Alcatel?บน Android 4.4 ในเครื่อง Alcatel One Touch Flash?ครั้งเเรกปี 2014

Homescreen & Widget

Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-033?Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-034?Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-035Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-023?Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-024 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-025? Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-026 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-027 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-028 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-029 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-030 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-032

Phone & Contact

Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-044

Camera


Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-054-1024x576? Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-056-1024x576Etc

Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-036 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-037 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-038 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-039 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-040 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-041 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-042 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-045 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-050 Review-Alcatel-OneTouch-Flash-SpecPhone-088