คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Acer สำหรับหน้าจอขนาด 3.5? ออกครั้งเเรกปี 2013

Homescreen & Widget

Screenshot_2013-08-02-17-12-52?Screenshot_2013-08-02-17-13-15?Screenshot_2013-08-02-17-24-29

Keyboard

Screenshot_2013-08-02-17-21-11Screenshot_2013-08-02-17-21-20

Phone & Contact

Screenshot_2013-08-02-17-13-07?

Etc.

Screenshot_2013-08-01-11-56-20?Screenshot_2013-08-02-17-16-53?Screenshot_2013-08-02-17-27-26? Screenshot_2013-08-02-17-32-30