หลังจากที่ปล่อยให้เกิดภาพมโนของ iPhone 7 อยุ่นาน Jermaine Smit ก็ได้ทำภาพ Concept Design ของ Samsung Galaxy S6 ออกมาเหมือนกัน…..