Spigen ชอบทำภาพเคสของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ยังไม่วางจำหน่ายหลุดออกมา ซึ่งจากที่ผ่านมาก็ค่อนข้างตรงซะด้วย!!!! และล่าสุดก็เป็น Samsung Galaxy S6…..