ช่วงหลังจากที่ลูกขุนของศาลในสหรัฐฯ ลงความเห็นว่า Samsung มีความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตรของ Apple ซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายของ Samsung จะตกที่นั่งลำบากทั้งในแง่ของคดีและในแง่ของภาพลักษณ์ไปพอสมควร แต่ในผลสำรวจล่าสุดในสหรัฐฯ กลับไม่เป็นเช่นนั้นครับ เมื่อแนวโน้มส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างราว 5,000 คนต่อวัน กลับมองภาพพจน์ของ Samsung ว่าดีขึ้นเสียด้วยซ้ำ

โดยการสำรวจใช้วิธีสอบถามว่าชื่อของแบรนด์ที่ได้ยิน ได้รับทราบข่าวคราวไม่ว่าจะทางใดก็ตามมีภาพลักษณ์เป็นบวกหรือเป็นลบเท่าไรบ้าง (-100 คือลบสุดๆ ส่วน 100 คือดีสุดๆ) โดยมีตัวอย่างออกมาสองกลุ่มดังภาพด้านล่างนี้

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของบุคคลที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในเชิงการเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเส้นสีแดงคือเส้นภาพลักษณ์เฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาของ Samsung ส่วนสีเทานั้นเป็นของ Apple จะพบว่าในช่วงที่ผลคดีออกมาใหม่ๆ ภาพลักษณ์ของ Apple นั้นพุ่งแตะ 50 คะแนน ส่วน Samsung นั้นดิ่งลงจนเหลือน้อยกว่า 5 คะแนน แต่หลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นมาจนอยู่ในระดับเดียวกับ Apple ที่ตกลงมาคือประมาณ 35 คะแนน

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18-34 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจกับสินค้าเทคโนโลยีค่อนข้างมากในปัจจุบัน ผลออกมาก็คือแนวโน้มภาพลักษณ์โดยเฉลี่ยของ Apple ค่อยๆ ลดลง ส่วน Samsung ค่อยๆ เฉลี่ยจากกราฟเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงเวลาที่ผลตัดสินออกมาพบว่าภาพลักษณ์ของ Samsung และ Apple ในสายตากลุ่มตัวอย่างนี้แทบไม่ต่างกัน จากนั้นก็ลดลงมาเล็กน้อย แต่ล่าสุดพบว่าพุ่งขึ้นมาสูงมากจนแตะหลัก 45 คะแนน สูงกว่าที่ Apple ทำได้ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเสียอีก

ที่มา : CNET