wifi

ในตอนนี้สมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ก็เตรียมตัวที่จะปล่อยอัพเดตของ Android 5.0 Lollipop ออกมากันแล้ว ซึ่งผู้ใช้ต่างก็รอคอยกันอยู่ ซึ่งตอนนี้ ดูเหมือนว่า Sony ก็ใกล้จะปล่อยรอม Lollipop ของ Xperia Z3 ออกมาแล้ว ตามข้อมูลที่ได้มาจาก Wi-Fi Alliance

ที่รู้ก็เพราะว่าทาง Sony เองก็จำเป้นจะต้องส่งรอมเข้าไปเพื่อทำการขอรับการรับรองจากทาง Wi-Fi Alliance ซึ่งการที่ทาง Sony ได้รับไฟเขียวแล้วก็น่าจะแปลว่าตัวรอมน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่การขอการรับรองและเตรียมตัวที่จะกระจายสู่ผู้ใช้แล้ว ซึ่งอาจจะมาทันภายในเดือนนี้ก็เป็นได้

 

ที่มา : PhoneArena