แบล็คเบอร์รี่ ทวิตเตอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรม

BlackBerry Curve Twitter Contest

?

Capture

 

แบล็คเบอร์รี่ ทวิตเตอร์ ประเทศไทย ประกาศเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม BlackBerry Curve Twitter Contest การประกวดแต่งประโยคบนทวิตเตอร์ ให้มีคำ 3 คำ ได้แก่ คำว่า ?สนุก? ?เล่น? และ ?รัก? ประกอบกัน พร้อมกับเติมแฮชแท็ก #BBCurve ในประโยค ก่อนที่จะทวีตข้อความไปยังทวิตเตอร์ของแบล็คเบอร์รี่ ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีสิทธิร่วมลุ้นรับแบล็คเบอร์รี่ เคิร์ฟ สมาร์ทโฟน

จำนวน 10 รางวัล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2556

วิธีการเข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ ผู้สนใจเข้าแข่งขันต้องเข้าไปที่ แบล็คเบอร์รี่ ทวิตเตอร์ ประเทศไทย

(www.twitter.com/BlackBerryTH) และคลิก ?Follow? เพื่อเป็นสมาชิก หลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันต้องทวีตข้อความเป็นประโยคซึ่งมีตัวอักษรไม่เกิน 140 ตัว โดยมีคำสำคัญ 3 คำ ได้แก่ ?สนุก? ?เล่น? และ ?รัก? และเติมแฮชแท็ก #BBCurve อยู่ในประโยค (เช่น ?เพื่อความสนุกที่มากขึ้นในชีวิต คุณต้องเล่นและรัก BlackBerry ให้มากขึ้น #BBCurve?) จากนั้นจึงทวีตข้อความไปยังทวิตเตอร์ของแบล็คเบอร์รี่ ประเทศไทย

รายละเอียดการตัดสิน

10 ข้อความดีเด่นจะถูกคัดเลือกโดยกรรมการผู้ตัดสิน ให้เป็นผู้มีสิทธิชนะการแข่งขัน

รายละเอียดการลุ้นรับรางวัล

ผู้ชนะ 10 ท่าน จะได้รับแบล็คเบอร์รี่ เคิร์ฟ สมาร์ทโฟน ท่านละ 1 เครื่อง ดังนี้

แบล็คเบอร์รี่ เคิร์ฟ 9320 จำนวน 5 รางวัล

แบล็คเบอร์รี่ เคิร์ฟ 9220 จำนวน 5 รางวัล