Digitimes ได้รายงานว่าในอนาคตอันใกล้นี่เราอาจจะได้เห็นแท็บเล็ต Android ขนาดเล็กกันน้อยลงกว่าในปัจจุบันเนื่องจากว่ามีมีการแข่งขันกันในด้านราคาขายและต้นทุนอย่างมากจนทำให้ผู้ผลิตแทบไม่ได้กำไรจากการผลิตในระยะหลัง จากในช่วงแรกๆ ที่มีการทำแท็บเล็ตขนาดเล็กมาและตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดีจนทำให้ผู้ผลิตหลายรายต่างกันมาทำแท็บเล็ตขนาดเล็กราคาถูกทั้งสิ้น

แท็บเล็ตในกลุ่มนี้ได้แก่ Asus MeMo Pad, Nexus 7 รวมไปถึงแท็บเล็ตที่ออกมาราคาถูกมากอย่าง Iconia B1 ที่มีราคาอยู่เพียงสี่พันบาทเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาแท็บเล็ต 7 นิ้วในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายนั้นลดลงอย่างรวดเร็วและทำให้กำไรลดตามไปด้วย รวมไปถึงกลยุทธ์การขายอุปกรณ์เสริมสำหรับแท็บเล็ต 7 นิ้วเพื่อเพิ่มกำไรให้กับผู้ผลิตนั้นไม่ได้ผล เพราะพบว่าผู้ซื้อแท็บเล็ต 7 นิ้วไม่นิยมซื้ออุปกรณ์เสริมมากนักจึงทำให้ผู้ผลิตก็ไม่ได้กำไรจากการขายอุปกรณ์เสริมเช่นกัน ต่างกับแท็บเล็ตขนาด 10 นิ้วที่มักจะซื้ออุปกรณ์เสริมมากกว่าครับ

 

asus-google-nexus-7-android-tablet-review-1

 

ที่มา : Digitimes