ถือว่าขึ้นปีใหม่ไม่ค่อยสวยเท่าใดสำหรับ Apple เนื่องจากโดนฟ้อง ในกรณีที่พื้นที่เก็บข้อมูลที่เหลือให้ใช้งานจริงในเครื่องถูก iOS 8 นำไปใช้งานมากเกินไป…..