เป็นเรื่อง!!! Apple ถูกฟ้องเนื่องจากการกินพื้นที่มากเกินไปใน iOS 8

BY SpecPhone HQ | POSTED ON 4, 01, 2015 06:01pm | VIEWS

ถือว่าขึ้นปีใหม่ไม่ค่อยสวยเท่าใดสำหรับ Apple เนื่องจากโดนฟ้อง ในกรณีที่พื้นที่เก็บข้อมูลที่เหลือให้ใช้งานจริงในเครื่องถูก iOS 8 นำไปใช้งานมากเกินไป…..

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.