นับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อซักเล็กน้อย เมื่อมีรายงานเปิดเผยออกมาว่า สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอใช้ชื่ iPad mini ของ Apple เนื่องด้วยคำว่า “mini” เป็นคำที่บ่งชี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่กว้างเกินไป จึงมีจดหมายตอบกลับทาง Apple เพื่อแจ้งว่าชื่อ iPad mini ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โดยในเอกสารแนบได้มีการชี้แจงถึงความหมายของคำว่า mini เอาไว้ด้วย ว่าหมายถึง “สิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าสิ่งอื่นๆ ที่เป็นประเภทเดียวกัน” ซึ่งเป็นคำที่กว้างเกินไป ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆ ทาง Forbes ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่า “ถ้าคุณผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องสีฟ้าขึ้นมา แน่นอนว่าคุณก็คงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Blue Computer แน่ๆ เพราะ Blue เป็นคำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์แบบกว้างเกินไป ไม่ได้บอกถึงลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้แยกออกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับกรณึ iPad mini นั่นเอง”

อันที่จริงจดหมายดังกล่าวได้ถูกส่งถึง Apple ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาแล้ว แต่เพิ่งจะได้ออกมาเป็นข่าวในช่วงนี้ ซึ่งก็ต้องคอยติดตามดูว่าทาง Apple จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

เอกสารฉบับเต็ม

USPTO Refuses Apple’s iPad mini Trademark Application

ที่มา : Apple Insider, Forbes, USPTO