Home iOS Platform iOS News สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอชื่อ iPad mini จาก Apple เหตุเพราะชื่อกว้างเกินไป

สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอชื่อ iPad mini จาก Apple เหตุเพราะชื่อกว้างเกินไป

นับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อซักเล็กน้อย เมื่อมีรายงานเปิดเผยออกมาว่า สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอใช้ชื่ iPad mini ของ Apple เนื่องด้วยคำว่า “mini” เป็นคำที่บ่งชี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่กว้างเกินไป จึงมีจดหมายตอบกลับทาง Apple เพื่อแจ้งว่าชื่อ iPad mini ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โดยในเอกสารแนบได้มีการชี้แจงถึงความหมายของคำว่า mini เอาไว้ด้วย ว่าหมายถึง “สิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าสิ่งอื่นๆ ที่เป็นประเภทเดียวกัน” ซึ่งเป็นคำที่กว้างเกินไป ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆ ทาง Forbes ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่า “ถ้าคุณผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องสีฟ้าขึ้นมา แน่นอนว่าคุณก็คงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Blue Computer แน่ๆ เพราะ Blue เป็นคำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์แบบกว้างเกินไป ไม่ได้บอกถึงลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้แยกออกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับกรณึ iPad mini นั่นเอง”

อันที่จริงจดหมายดังกล่าวได้ถูกส่งถึง Apple ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาแล้ว แต่เพิ่งจะได้ออกมาเป็นข่าวในช่วงนี้ ซึ่งก็ต้องคอยติดตามดูว่าทาง Apple จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

เอกสารฉบับเต็ม

USPTO Refuses Apple’s iPad mini Trademark Application

Home iOS Platform iOS News สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอชื่อ iPad mini จาก Apple เหตุเพราะชื่อกว้างเกินไป

สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอชื่อ iPad mini จาก Apple เหตุเพราะชื่อกว้างเกินไป

นับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อซักเล็กน้อย เมื่อมีรายงานเปิดเผยออกมาว่า สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ปฏิเสธคำขอใช้ชื่ iPad mini ของ Apple เนื่องด้วยคำว่า “mini” เป็นคำที่บ่งชี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่กว้างเกินไป จึงมีจดหมายตอบกลับทาง Apple เพื่อแจ้งว่าชื่อ iPad mini ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โดยในเอกสารแนบได้มีการชี้แจงถึงความหมายของคำว่า mini เอาไว้ด้วย ว่าหมายถึง “สิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าสิ่งอื่นๆ ที่เป็นประเภทเดียวกัน” ซึ่งเป็นคำที่กว้างเกินไป ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆ ทาง Forbes ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่า “ถ้าคุณผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องสีฟ้าขึ้นมา แน่นอนว่าคุณก็คงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Blue Computer แน่ๆ เพราะ Blue เป็นคำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์แบบกว้างเกินไป ไม่ได้บอกถึงลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้แยกออกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับกรณึ iPad mini นั่นเอง”

อันที่จริงจดหมายดังกล่าวได้ถูกส่งถึง Apple ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาแล้ว แต่เพิ่งจะได้ออกมาเป็นข่าวในช่วงนี้ ซึ่งก็ต้องคอยติดตามดูว่าทาง Apple จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

เอกสารฉบับเต็ม

USPTO Refuses Apple’s iPad mini Trademark Application

ที่มา : Apple Insider, Forbes, USPTO