ผลงานนี้พวกเขาเรียกมันว่า NailO ซึ่งเจ้า Gadget ชิ้นนี้ มีประโยชน์ในการที่เราสามารถที่จะใช้มันควบคุมสมาร์ทโฟนเราในระยะไกลได้ ซึ่งจะช่วยให้เราควบคุมสมาร์ทโฟนได้ โดยที่เราไม่ต้องจับสมาร์ทโฟน!!!!