ถือว่าสวยได้ใจไม่ใช่เล่นสำหรับภาพดีไซน์ตัวใหม่ของ Samsung Galaxy S6 ซึ่งหลังจากนี้คงจะมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง…..