เรื่องของแอพฯ กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั้น แยกกันไม่ค่อยออก เพราะออกมาใช้งานคู่กันอยู่ตลอดเวลา ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้ในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ความบันเทิงและการพักผ่อน จึงไม่น่าแปลกใจที่ในวันนี้ผู้คนจึงใส่ใจกับเรื่องของแอพพลิชันกันอย่างมากมาย

แต่การติดตั้งแอพฯ มากไป ก็ทำให้เครื่องต้องทำงานหนักขึ้น บางครั้งก็เยอะเกินไปจนไปกินพื้นที่และทรัพยากร จนทำให้เครื่องอืดลง ทางแก้ก็คือ ต้องล้างเครื่องใหม่ ซึ่งคล้ายกับฟอร์แมตคอมพิวเตอร์ใหม่นั่นเอง เพื่อให้กลับมาสู่การทำงานที่รวดเร็ว เป็นการล้างระบบ การตั้งค่าระบบแอพฯ และข้อมูลต่างๆ ให้กลับไปเป็นค่าที่ถูกตั้งมาจากโรงงานเหมือนกับเพิ่งซื้อมาใหม่นั่นเอง

การล้างเครื่องโดยทั่วไปสมาร์ทโฟนในเกือบทุกรุ่นจะมีคำสั่ง Reset to Factory Default มาให้อยู่แล้ว แต่อาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่น Data Reset, Data Wipe, Security Wipe รวมถึงชื่อที่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน แต่ความหมายจะเป็นไปในทางเดียวกันคือ ล้างข้อมูลทุกอย่างแล้วกลับไปเริ่มต้นค่าที่มาจากโรงงาน

สำหรับ iOS นั้นจะต้องเข้าไปที่ Setting > General > Reset > Erase all Content and Setting มีตัวเลือกให้ Reset เฉพาะส่วนด้วย)

ในส่วนของ Android จะต้องเข้าไปที่ Setting > Privacy > Factory Data Reset

ส่วนรุ่นอื่นๆ อาจจะมีเมนูที่แตกต่างออกไปหรือสามารถกดรหัสบนแป้นคีย์ แล้วกดโทรออกเพื่อสั่งให้โทรศัพท์ตั้งค่าใหม่ที่เรียกว่า Hard Reset นั่นเอง

แต่ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการล้างเครื่องคือ บรรดาแอพฯ หรือการตั้งค่าต่างๆ ที่เคยใช้นั้น รวมถึงข้อมูลที่ใช้ อาจหายไป ต้องตั้งค่าใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ รหัสผ่านต่างๆ ที่สำคัญต้องดาวน์โหลดแอพฯ ที่ใช้กลับมาใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำต่อไป แต่สิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนก็คือ ได้ความเร็วของระบบกลับมาเหมือนใหม่นั่นเอง