iphone6render

นี่เป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์ของจีนนามว่า Laoyaoba โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวภายในว่า iPhone 6 จะมาพร้อมกับระบบสั่นที่ จะตอบสนองการสัมผัสของผู้ใช้ แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยจะดูจากแอพพลิเคชั่นที่ใช้ ณ ขณะนั้น หรือดูจากวิธีการใช้และตำแหน่งการสัมผัส โดยการตอบสนองนั้น จะมีการสั่นในหลายระดับ และหลายแบบให้เข้ากับสถานการณ์ จึงทำให้ราคาของเจ้ามอเตอร์ที่เป็นตัวสั่นนี้มีราคามากว่า 2-3 เท่าของชิ้นส่วนที่อยู่ใน iPhone 5s (0.6 ดอลลาร์)

ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทาง Apple พึ่งคิดขึ้นมาได้ใหม่ แต่จริงๆแล้วทาง Apple ได้จดสิทธิบัตรความคิดนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2009 แล้ว แต่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง แต่คาดว่างานนี้คงจะถูกนำมาใช้แล้วใน iPhone 6

ที่มา : MacRumors