บริการต่างๆ ของ Google หลายอย่างนั้นถือว่าค่อนข้างทับซ้อนกันมาก โดยเฉพาะบริการส่งข้อความ ที่มีทั้ง Google Voice, Google Talk และตัวโปรแกรมแชทล่าสุดอย่าง Google+ Messenger ตอนนี้ก็มีข่าวว่า Google จะรวมบริการแชททั้งด้วยข้อความและเสียงทั้งหมดในชื่อว่า Babel เพื่อให้สะดวกและลดความสับสนของผู้ใช้งาน

babble_191105316945_640x360

Babel นั้นจะเป็นระบบส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานบนบริการของ Google ทุกอย่างรวมไปถึงสามารถใช้งานได้ข้ามแพลตฟอร์มด้วย ในตอนนี้มีข้อมูลว่า Babel จะสามารถใข้งานได้ใน Android, iOS, Chrome, Google+ และ Gmail ซึ่งในตอนนี้กำลังทดสอบเป็นการภายในอยู่

ข้อมูลอื่นๆ นั้น Babel จะมากับอินเตอร์เฟซแบบใหม่แบบ Flat Design ที่ถูกใช้อยู่ใน Google+ หรือ Gmail ในขณะนี้ รองรับการส่งรูปและการสนทนาแบบกลุ่ม และสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บและผ่านแอพลิเคชันครับ

 

 

ที่มา : Droid Life