Xperia-Z3-picture-leak_3

จากที่เมื่อวานนี้ได้มีรูปของ Xperia Z3 ออกมาเป็นครั้งแรก ในวันนี้ก็มีรูปอีกชุดหนึ่งของ Xperia Z3 ที่มีรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องเพิ่มเติมพร้อมกับเทียบขนาดกับเครื่องรุ่นอื่นให้เห็นขนาดของเครื่องกันได้ชัดเจนขึ้นด้วย

Xperia-Z3-versus-Galaxy-Note1

จากรูปถ่ายนั้นเห็นได้ว่าขนาเของ Xperia Z3 นั้นใกล้เคียงกับ Galaxy Note III ค่อนข้างมากยกเว้นเพียงแต่ขนาดไม่กว้างกว่าเท่านั้น ส่วนรูปนั้นแสดงลักษณะมุมอื่นๆ ของเครื่องที่โค้งมนมากขึ้น ซึ่งน่าจะแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้หลายคนพบว่าเครื่องนั้นถือไม่สบายมือเท่าไรนักจากเหลี่ยมมุมของเครื่องอย่าง Xperia Z1 หรือ Z2 อีกส่วนที่น่าสนใจนั้นคือลำโพงได้ถูกย้ายไปบริเวณมุมด้านซ้ายของตัวเครื่องแทน ส่วนอื่นๆ นั้นยังเหมือนเดิม เช่น เครื่องยังรองรับการใส่พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มด้วย microSD และกล้องความละเอียด 20.7 ล้านพิกเซลครับ

Xperia-Z3-picture-leak_6

Xperia-Z3-picture-leak_5

Xperia-Z3-picture-leak_2

Xperia-Z3-picture-leak_1

 

 

 

ที่มา : xperiablog