Gartner ได้วิเคราะห์ว่าปีนี้ Android จะเป็นระบบปฏิบัติการณ์ที่ถูกใช้มากที่สุดมากกว่าระบบปฏิบัติการณ์หลักที่ใช้อยู่ในตอนนี้รวมกัน (Windows, iOS, Mac และ BlackBerry) โดยนับรวมทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ PC หลังจากที่ในปี 2012 นั้น Android ได้ครองส่วนแบ่งเป็นอันดับ 1 ไปแล้ว

Arm-Holdings-chips-in-sma-008

Android นั้นได้ถูกติดตั้งลงไปเป็นจำนวน 497 ล้านเครื่องในปีที่แล้ว และคาดว่าในปีนี้จะมียอดติดตั้งทั้งหมด 861 ล้านเครื่อง เมื่อเทียบกับ Windows ที่ในปี 2012 มีจำนวนทั้งหมด 346.5 ล้านเครื่อง และคาดว่าในปีนี้จะเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยอยู่ที่ประมาณ 354 ล้านเครื่อง ส่วนยอดของ iOS + Mac นั้นอยู่ที่ 212.9 ล้านเครื่อง โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นอันดับ 3 โดยยังตามหลัง Microsoft ในเรื่องจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ แต่ด้วยอัตราการเติบโตของ Android นั้น ในปี 2017 จะมีจำนวนเท่ากับระบบปฏิบัติการณ์ทุกตัวในโลกนี้รวมกันไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการณ์ตัวไหนก็ตาม

ทาง Gartner ได้บอกว่าแนวโน้มของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก เพราะเป็นมากกว่าการเปลี่ยนอัพเกรดฮาร์ดแวร์อย่างฝั่ง PC ทั้งซอฟแวร์และตัวสถาปัตยกรรมตัวประมวลผลนั้นสร้างตลาดใหม่ๆ อย่างแอพลิเคชันและระบบกลุ่มเมฆให้ใช้งานได้อย่างแพร่หลายมากกว่าเดิมครับ

 

 

ที่มา : Gartner