คงจะทยอยกันมาอีกสักพักใหญ่ๆ สำหรับปัญหาที่พบใน iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ครั้งนี้เป็นเรื่องของปัญหากล้องหน้ามีการเบี้ยว…..