เครื่อง Nexus 5 ที่หลุดออกมานั้นดูเหมือนจะไม่ได้หลุดออกมาเพียงเครื่องเดียว เพราะ Nexus 5 ที่พบนั้นมีบิลด์ของ Android 4.4 ที่เก่ากว่า แต่ก็มี Nexus 5 อีกเครื่องที่มากับ Android 4.4 ที่พบการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เป็นอินเตอร์เฟซ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Navigation Bar และ Notification Bar เป็นแบบกึ่งโปร่งใสแทนแถบทึบเหมือนของเดิม
  • สามารถเรียกโหมดกล้องออกมาจากหน้าล็อคสกรีนได้
  • ไอคอนชุดใหม่บน App Drawer, Google และ Google Setting

n5-lockscreen2n5-lockscreen31

n5-appsn5-lockscreen

 

 

 

ที่มา : tuttoandriod