ms-002

จากที่เราทราบจากเอกสารภายในที่หลุดมาก่อนหน้านี้ว่าอีกไม่นานนี้ Microsoft จะทิ้งชื่อของ Nokia สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นถัดๆ ไปในอนาคตในตระกูล Lumia (อาจจะเป็น Microsoft Lumia แทน) ตอนนี้ก็มีรูปของพาเนลล่าของสมาร์ทโฟนที่ใช้ชื่อของ Microsoft ที่ไร้วี่แววของ Nokia ออกมาแล้ว

เว็บไซต์ NowhereElse ได้เผยรูปภาพอขงพาเนลสมาร์ทโฟนที่มีชื่อของ Microsoft ซึ่งจากขนาดนั้นจัดว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรซึ่งอาจจะเป็นเครื่องในกลุ่มไฮเอนด์ตัวใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้านี้

ตามแผนของ Microsoft นั้นจะเลิกใช้แบรนด์ของ Nokia ภายในสิ้นปีนี้ครับ

First-Microsoft-Windows-smartphone-front-panel-01First-Microsoft-Windows-smartphone-front-panel-02

 

 

 

 

ที่มา : nowhereelse.fr