OPPO N3 จะช่วยทำให้การถ่ายภาพของเพื่อนๆ ง่ายขึ้นด้วยระบบกล้องหมุนอัตโนมัติที่จะทำให้การถ่ายภาพสวยในทุกมุมมอง…..