ช่วงปลายปีเช่นนี้ เป็นช่วงเวลาจับจ่ายของในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะการหาซื้อของขวัญคริสต์มาสให้กับลูกๆ ซึ่งในทุกๆ ปีก็จะมีการสำรวจว่าเด็กๆ อยากได้อะไรมากที่สุดในปีนี้ ผลออกมาเป็นตามกราฟด้านล่างครับ

ผลก็คือ iPad มาเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างของที่เด็กอายุ 6-12 ปีในสหรัฐฯ อยากได้มากที่สุด รองลงมาก็เป็นเครื่องเล่นเกม Nintendo Wii U ซึ่งเพิ่งวางจำหน่ายไป อันดับสามเป็น iPod Touch ส่วน iPad mini อยู่อันดับสี่ iPhone อยู่อันดับห้า ส่วนสินค้าที่น่าสนใจตัวอื่นๆ ก็ได้แก่

  • แท็บเล็ตอื่นๆ ที่ไม่ใช่ iPad อยู่ในอันดับ 8
  • สมาร์ทโฟนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ iPhone อยู่อันดับ 14
  • สมาร์ทโฟน Android อยู่อันดับที่ 19
  • Samsung Galaxy (Tab และ Note) อยู่อันดับที่ 22
  • แท็บเล็ต Microsoft Surface อยู่อันดับที่ 24

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีเป็นต้นไป iPad ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน และจากการสำรวจยังพบด้วยว่า กว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจจะซื้อแท็บเล็ตมาใช้งานในช่วงปลายปีนี้ โดยแท็บเล็ตที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งก็คือ iPad รองลงมาเป็น Kindle และ Samsung ที่มีเปอร์เซ็นต์ของคำตอบเท่าๆ กัน

ที่มา : Mac Rumors, nielsen