การโฆษณาให้ผู้ชมให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ สิ่งที่จำเป็นก็คือการนำเสนอรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ให้สามารถจดจำได้ง่าย ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็มีส่วนไม่น้อยเลยทีเดียว และในเรื่องนี้สินค้าของ Apple ก็ทำได้ดีมาโดยตลอด สืบเนื่องมาจนถึง iPad mini ที่ล่าสุดมีผลการศึกษาของ EyeTrackShop ออกมา พบว่ากว่า 73% ของกลุ่มตัวอย่างจดจำ iPad mini ได้ตั้งแต่เห็นครั้งแรก และมีถึงกว่า 55% ที่มีความสนใจจะซื้อ iPad mini ตั้งแต่แรกพบเลยด้วย

เมื่อเทียบกับแท็บเล็ตช่วงจอขนาด 7 นิ้วในตลาด อย่าง Nexus 7, Kindle Fire HD และ Nook HD ผลออกมาเป็นดังนี้

  • Kindle Fire HD คนเห็นแล้วจดจำได้ 52% เห็นแล้วอยากซื้อ 20%
  • Nexus 7 และ Nook HD คนเห็นแล้วจำได้ 50%
  • Nexus 7 คนเห็นแล้วอยากซื้อ 16%
  • Nook HD คนเห็นแล้วอยากซื้อ 8%

โดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐฯ ราวๆ 600 คน ผ่านการทดสอบทางเว็บแคมและการถามคำถามหลังจากเห็นภาพของแท็บเล็ตแต่ละตัว ซึ่งพบว่าหลังการทดสอบ มีกลุ่มตัวอย่างกว่า 25% ที่ตั้งใจว่าจะซื้อแท็บเล็ตภายใน 1 เดือนค่อนข้างแน่นอน

ที่มา : Mashable