มีการค้นพบวิธีรับส่งข้อมูลรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจครับ ซึ่งจะว่าไปก็คงไม่ใหม่นัก เพราะมันเป็นการประยุกต์นำของที่มีอยู่แล้วมาใช้งานในรูปแบบใหม่ นั่นคือการนำเอาคลื่นทีวีที่ลอยอยู่ในอากาศอยู่แล้วมาเป็นพาหะนำข้อมูลไป โดยทีมนักวิจัยเรียกชื่อเทคโนโลยีนี้ว่า Ambient Backscatter

โดยตามปกติแล้ว สมาร์ทโฟนของเราจะสร้างคลื่นวิทยุออกมาเป็นพาหะสำหรับนำข้อมูลที่เราต้องการส่งกระจายออกไปหายังเป้าหมาย ซึ่งจะต้องใช้ไฟฟ้าในการสร้างคลื่นออกมา ร่วมไปถึงยังต้องใช้ไฟฟ้าในการพยายามรับคลื่นจากภายนอกอีกด้วย แต่เทคโนโลยี Ambient Backscatter จะใช้การผสมข้อมูลที่ถูกแบ่งส่วนและเข้ารหัสเอาไว้แล้วลงไปบนคลื่นทีวีในอากาศ จากนั้นก็ปล่อยข้อมูลให้เดินทางไปพร้อมคลื่นทีวี ส่วนภาครับก็จะใช้หลักการเดียวกันกับเสาอากาศทีวี นั่นคือต้องมีตัวดักรับสัญญาณ (เช่น ขั้ว/แผ่นโลหะ) สำหรับรับและกรองคลื่นข้อมูลอีกที ซึ่งจะทำให้กลายเป็นวิธีการรับส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย ?(แต่ถ้ามีพวกการแสดงผลขึ้นบนสมาร์ทโฟน หรือสัญญาณไฟกระพริบ ก็ยังคงต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ดี)

ซึ่งเท่าที่ทำการทดลองกันอยู่ สามารถรับส่งสัญญาณได้ไกล 10 กว่ากิโลเมตร ด้วยความเร็ว 1 KB/s โดยรูปแบบการใช้งานที่น่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ก็เช่น การนำไปติดเอาไว้กับอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะของที่เราชอบทำหายหรือลืมบ่อยๆ อย่าง พวงกุญแจ รีโมท ซึ่งถ้าหากเราลืม ก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาในสมาร์ทโฟนของเราได้ทันที หรืออาจจะไปประยุกต์ใช้ในสมาร์ทโฟนก็ได้ เช่นอาจจะตั้งให้แจ้งเตือนมาบนอุปกรณ์อื่นๆ ว่าแบตใกล้หมด ให้รีบชาร์จไฟ, รับส่งข้อความ เป็นต้น

ด้านล่างนี้เป็นคลิปแสดงตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี Ambient Backscatter ครับ

หรือถ้าใครสนใจจะอ่านตัว paper งานวิจัย ก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านที่นี่ได้เลย

ที่มา : Engadget, The Economic Times